-3%
32.000.000  31.000.000 
-27%

Cục đẩy - Main công suất

Cục đẩy Main Công Suất CA-4900

16.400.000  12.000.000 
-3%
30.000.000  29.000.000 
-20%
22.000.000  17.600.000 
-20%
12.400.000  9.920.000 
-20%
16.000.000  12.800.000 
-2%
18.900.000  18.500.000 
-1%
22.000.000  21.700.000 
-20%
13.200.000  10.560.000 
-20%
13.200.000  10.560.000 
-2%
5.000.000  4.900.000