-5%

Cục đẩy - Main công suất

Cục đẩy công suất Crest Audio CA 18

9.500.000  9.000.000 
-10%

Cục đẩy - Main công suất

Cục đẩy công suất Crest Audio CA 20

10.500.000  9.500.000 

Cục đẩy - Main công suất

Main Bosa CA38 – 64 Sò

11.900.000 

Cục đẩy - Main công suất

Main Bosa FA20000Q – 40 sò

21.200.000 

Cục đẩy - Main công suất

Main Bosa FA3800 – 28 sò

6.750.000 

Cục đẩy - Main công suất

Main Bosa FA5800

8.000.000 

Cục đẩy - Main công suất

Main Bosa FA9000 – 56 Sò – 4 Kênh

13.300.000 

Cục đẩy - Main công suất

Main Bosa IT8000

13.600.000 

Cục đẩy - Main công suất

Main Bosa MX8800 – Main 4 kênh – 32 Sò

9.950.000 

Cục đẩy - Main công suất

Main Bosa TX4000

11.990.000 

Cục đẩy - Main công suất

Main Bosa XS850 – Main 2 kênh

7.500.000 
-5%

Cục đẩy - Main công suất

Main công suất Crest Audio CA30

20.000.000  19.000.000