Cục đẩy - Main công suất

Cục đẩy công suất Yamaha AK8

8.900.000 
-10%

Cục đẩy - Main công suất

Cục đẩy công suất Yamaha AK9

10.500.000  9.500.000 

Cục đẩy - Main công suất

Cục đẩy công suất Yamaha P7000S

4.800.000 
-16%

Cục đẩy - Main công suất

Cục đẩy công suất Yamaha XP3500S

4.750.000  4.000.000 
-10%

Cục đẩy - Main công suất

Cục đẩy công suất Yamaha XP5000

5.000.000  4.500.000