Cục đẩy - Main công suất

Main Bosa FA20000Q – 40 sò

21.200.000 

Cục đẩy - Main công suất

Main Bosa FA3800 – 28 sò

6.750.000 

Cục đẩy - Main công suất

Main Bosa FA5800

8.000.000 

Cục đẩy - Main công suất

Main Bosa FA9000 – 56 Sò – 4 Kênh

13.300.000 

Cục đẩy - Main công suất

Main Bosa IT8000

13.600.000 

Cục đẩy - Main công suất

Main Bosa MX8800 – Main 4 kênh – 32 Sò

9.990.000 

Cục đẩy - Main công suất

Main Bosa TX4000

11.990.000 
Chat Zalo
0979 778 678